Наш почтовый ящик:
polonia-org@yandex.ru

 

Informacja Konsulatu

Informacje na temat warunków podjęcia studiów w Polsce
oraz możliwości otrzymania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w roku akademickim 2016/17

Jarosław Strycharski
Wicekonsul

Referat ds.Współpracy z Polakami w Rosji, Spraw Prawnych i Opieki Konsularnej
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie

Zasady, tryb i zakres rekrutacji 2016_2017
zasady-tryb-2016_2017.pdf

Zasady rekrutacji osob polskiego pochodzenia na studia medyczne w Polsce
zasady-rekrutacji.pdf

Kwestionariusz kandydata na ksztalcenie w Polsce
kwestionariusz-kandydata.pdf

Zalaczik nr 5
zalaczik_nr_5.pdf

 

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie
przedstawia projekt "POLSKIJAZYK" free online


Платформа www.polskijazyk.pl предлагает бесплатное изучение польского языка в режиме реального времени от уровня A1 до уровня B1 с учетом требований, предъявляемых на Сертификационном Экзамене по польскому языку для иностранцев. Для повышения эффективности обучения использованы многие современные и дружественные методики, а также функции, позволяющие легко усвоить и быстро закрепить полученные знания. Кроме изучения польского языка, участник курса получит возможность познакомиться с историей и культурой современной Польши, а также узнать личности самых известных поляков. Таким образом, www.polskijazyk.pl является первым такого типа инструментом, позволяющим бесплатно изучать польский язык он-лайн с применением самых современных техник и методов удаленного изучения языка.
 

Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza
„Kresy ”

Działanie jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.
POD PATRONATEM:
Prezydenta Miasta Białegostoku
Tadeusza Truskolaskiego
i
Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Jacka Bromskiego
ORGANIZATOR:

Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
w Białymstoku
WSPÓŁORGANIZATORZY:

Akademia Teatralna
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Białostocki Teatr Lalek
Stowarzyszenie Filmowców Polskich

 Konkurs Recytatorski im. A. Mickiewicza „KRESY ” jest imprezą otwartą dla wszystkich Polaków mieszkających poza granicami naszego państwa.

Organizatorem konkursu jest:
Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  w Białymstoku

Adres Sekretariatu:

Podlaski Oddział Stowarzyszenia” Wspólnota Polska”,
15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 13, tel./fax. 85 73-25-822,
Agnieszka Pietrasz, Katarzyna Kochanowska
e–mail: biuro@wspolnota–polska.bialystok.pl

REGULAMIN

I
1. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom konkursu.
2. Konkurs realizowany jest w trzech etapach:
Etap I: eliminacje środowiskowe i miejskie, które powinny odbyć się do dnia 10 X
Etap II: eliminacje centralne, które powinny odbyć się do dnia 18 XI

Etap I i II odbywa się w kraju zamieszkania uczestników konkursu.

Etap III:  Spotkania Laureatów „Kresy ”, które odbędą się w  Białymstoku w dniach 3-9 XII

II
3. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach:
    Kategoria I – dzieci do lat 12,
    Kategoria II – dzieci i młodzież od 12 do 16 lat,
    Kategoria III – młodzież od lat 16 i dorośli.

4. Konkurs dla uczestników kategorii I i II kończy się na etapie centralnym w kraju zamieszkania.
5. Laureaci III kategorii wiekowej z etapu II Konkursu biorą udział w  Spotkaniach Laureatów „KRESY ”    w    Białymstoku.

6. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory pisarzy polskich w całości lub fragmentach (prozą lub wierszem).
Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.
7. Uczestnik nie może zmieniać repertuaru w trakcie trwania konkursu.

8. Uczestnik, który bierze udział w konkursie „Kresy" po raz kolejny, zobowiązany jest do zmiany repertuaru.

9. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci nagród głównych (Grand Prix, Nagroda za interpretację A. Mickiewicza, I, II, III miejsce) Finału Konkursu „Kresy”.

10. Z przeglądów centralnych (II etap) organizowanych w krajach zamieszkania Jury zakwalifikuje recytatorów z kategorii III (młodzież od lat 16 i dorośli), na  BIAŁOSTOCKIE SPOTKANIA LAUREATÓW, max. po 2 najlepszych wykonawców na listę podstawową i po 2 na listę rezerwową. Recytatorzy z listy rezerwowej mogą być zaproszeni w kolejności zapisanej przez jury w wypadku, kiedy z przyczyn losowych zrezygnują z przyjazdu wykonawcy z listy podstawowej, lub w sytuacji, kiedy nie we wszystkich rejonach zostanie wykorzystany limit 2 miejsc. Karty zgłoszeń wybranych osób zostaną przekazane do biura „Wspólnoty Polskiej” w Białymstoku.

III

1. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

2. W skład jury wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii.

3. W pracach jury eliminacji centralnych (etap II) organizowanych w kraju zamieszkania mogą brać udział jurorzy z Polski.

4. Jury oceniać będzie recytatorów według następujących kryteriów:

– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów i możliwości wykonawcze recytatorów),
– interpretacja utworów,
– technika i wyrazistość wymowy,
– ogólny wyraz artystyczny.

5. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury wszystkich uczestników konkursu.

6. W jury eliminacji wszystkich stopni nie mogą brać udziału instruktorzy przygotowujący recytatorów biorących udział w konkursie.

7. Decyzja jury  jest ostateczna.

IV

1. Najlepsi wykonawcy  Spotkań Laureatów w Białymstoku otrzymują następujące nagrody i wyróżnienia:

– nagroda główna: - „GRAND  PRIX  KRESÓW ”
– nagrodę za interpretację utworów Adama Mickiewicza.
– nagrodę publiczności,   
– nagrody i wyróżnienia,    
– nagrodę Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej
  w formie zaproszenia do udziału w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego


 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

STUDIA STACJONARNE

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Malarstwo- 10 semestrów
Egzamin wstępny ma charakter konkursowy i obejmuje trzy etapy.
I etap- przegląd indywidualnie wykonanych prac
II etap: wielozadaniowy egzamin praktyczny
III etap: rozmowa kwalifikacyjna
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Rzeźba -  10 semestrów
Egzamin wstępny ma charakter konkursowy i obejmuje trzy etapy.
I etap- przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących
II etap: wielozadaniowy egzamin praktyczny
III etap: rozmowa kwalifikacyjna
STUDIA I STOPNIA
Architektura Wnętrz- 6 semestrów
Architektura Wnętrz, specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym – 6 semestrów
Wzornictwo – 7 semestrów
Wzornictwo, specjalność: Projektowanie biżuterii i ubioru – 7 semestrów
Grafika – 6 semestrów
Intermedia – 6 semestrów
Intermedia, specjalność: Fotografia – 6 semestrów
Eduklacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność: Animacja kultury- 6 semestrów
STUDIA II STOPNIA
Architektura Wnętrz - 4 semestry
Architektura Wnętrz, specjalność:  Projektowanie w Krajobrazie  Kulturowym- 4 semestry
Wzornictwo –4 semestry
Wzornictwo, specjalność: Projektowanie statków wodnych – 4 semestry
Grafika –4 semestry
Intermedia –4 semestry
Eduklacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność: Animacja Kultury- 4 semestry
Eduklacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność: Krytyka artystyczna –4 semestry
STUDIA III STOPNIA
Stacjonarne Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki piękne lub sztuki projektowe - 6 semestrów.

STUDIA  NIESTACJONARNE

STUDIA I STOPNIA
 Grafika – 6 semestrów
 
KONTAKT

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku- tel. 058 302 28 01 www.asp.gda.pl
Wydział Architektury i Wzornictwa- tel. 058 302 28 01 w. 71
 e-mail: dziekanat.aiw@asp.gda.pl

Wydział Grafiki - tel. 058  320 15 04
 e-mail:  dziekanat.grafiki@asp.gda.pl

Wydział Malarstwa- tel. 058 302 28 01 w. 74 e-mail: dziekanat.malarstwa@asp.gda.pl

Wydział Rzeźby- tel. 058 305 81 66 e-mail: dziekanat.rzezby@asp.gda.pl

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce- tel. 058 302 28 01 w. 55 e-mail: minos@asp.gda.pl

Środowiskowe Studia Doktoranckie – Tel. 58 301 28 01 w. 55 e-mail: Minos@asp.gda.pl
 

 

 

 

Przedbórz – Góry Mokre, 11 – 16 sierpnia 2012 r.

Regulamin
XXI Światowego Festiwalu    Poezji
Marii Konopnickiej

Pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

1. Konkurs  przeprowadzony  zostanie  w  dwóch  kategoriach:

• recytacji
• poezji  śpiewanej
2. W  konkursie  oceniane  będą  wyłącznie  występy  amatorów.
3. Warunkiem  udziału  w  turnieju  recytatorskim  jest  wykonanie  2  wybranych  utworów  poetyckich  Marii  Konopnickiej  w  języku  polskim.
     Prezentacja  utworów  nie  powinna  przekroczyć  7  minut.
4. Warunkiem  udziału  w  turnieju  poezji  śpiewanej  jest  wykonanie  2  utworów  opartych  na  tekstach  Marii  Konopnickiej  (dopuszcza  się  wykonanie  w  języku  swojego  kraju).
5. Laureaci  nagród  głównych  z  2  ostatnich  lat  nie  będą  oceniani  przez  jury.
6. Uczestnicy  oceniani  będą  w  5  kategoriach:
• Dzieci  do 11 lat
• Dzieci 12 – 15   lat
• Młodzież 16 – 20 lat
• Dorośli od 21 lat
• Zespoły wokalne (do  10  osób)
7. Uczestnicy  przyjeżdżają  do  Polski  na  koszt własny,  bądź  instytucji  delegujących. W dn. 11.08.2012 r. z Warszawy oraz z Medyki i Przemyśla zorganizowany będzie przyjazd uczestników autokarami do Przedborza i powrót w dn. 16.08.2012 r. Prosimy o informację skąd uczestnik /grupa/ będzie odjeżdżać /pkt. 10 w karcie zgłoszenia/.
8.  W  Festiwalu  uczestniczyć  mogą  również  goście  z  zagranicy  czasowo przebywający w  Polsce.
9.  0rganizatorzy  zapewniają  bezpłatne  wyżywienie,  zakwaterowanie  oraz udział  w   imprezach    
     towarzyszących.
10. Laureaci  konkursu  otrzymują  nagrody  pieniężne  i  rzeczowe.
11. Dodatkowo odbędzie się konkurs piosenek z repertuaru Violetty Villas.
12. Istnieje  możliwość  zaprezentowania  – poza  konkursem – swoich  własnych utworów,  bądź                     programów  artystycznych  podczas  imprez  towarzyszących. Prosimy o przygotowanie programów.
13. W załączeniu karta zgłoszenia, której wypełnienie i przesłanie w terminie do 15 lipca 2012 r.    
       jest potwierdzeniem uczestnictwa w Festiwalu.  
       Po tym terminie zgłoszenia oraz zmiany nie będą przyjmowane przez organizatorów.
14.  Zgłoszenia  można  przesłać  również  za  pośrednictwem  ambasad  lub konsulatów.
15.  Wszelkich  informacji  udzielać  będzie  Biuro Festiwalu
        Małgorzata  Błaszczyk,  tel. + 48 44  7812515;     fax  +48 44 7812180      e-mail: mdk_przedborz@o2.pl      Władysław  0barzanek, tel. +48 44 7812515
  
16.  Przyjazd  uczestników do Przedborza  dn. 11.08.2012 r.  odjazd dn. 16.08.2012 r.
17.  Karty  zgłoszenia  prosimy  kierować  na  adres:         Miejski Dom Kultury
                        ul. Rynek 15 
           97  570 Przedbórz
               Polska                       
       
                              
              Serdecznie zapraszamy                                  

KARTA   ZGŁOSZENIA
na  XXI  Światowy  Festiwal  Poezji  Marii  Konopnickiej
Przedbórz  Góry Mokre  2012 r.


1. Kraj: .......................................................................................................................................

2. Imię  i  nazwisko  uczestnika , opiekuna lub nazwa zespołu:

      .................................................................................................................................................

3. Wiek  uczestnika ....................................................................................................................

4. Miejsce zamieszkania, adres,  nr  telefonu, e-mail)  .............................................................                    

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5. Instytucja  patronująca  (dokładny adres, nr  tel., e-mail) ....................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

6. Tytuły  utworów /kompozytor w kat. poezji śpiewanej/

 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

7. Forma  prezentacji  (recytacja  czy  poezja  śpiewana) ...........................................................

8. Akompaniament  (instrument, płyta CD audio ).....................................................................

9. Informacja  o  wykonawcy  (udział  w  konkursach,  zdobyte  nagrody  i  wyróżnienia)

    ...................................................................................................................................................

    ...................................................................................................................................................

10.  Proszę podać miejsce odjazdu w Polsce................................................................................


........................................................
             miejscowość,  data

                                                                                        
     ...................................................                                        ......................................................
            podpis  uczestnika                                                                        podpis  i  pieczęć  jednostki delegującej

 


Uwaga: Kartę  zgłoszenia  należy  wypełnić  osobno  dla  każdego  wykonawcy, opiekuna lub podać skład  zespołu                        

Oferta bezpłatnych studiów w języku polskim
dla cudzoziemców na Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2012/2013

jest podana na stronie www.students.pw.edu.pl


Intensywny kurs języka polskiego
Politechniki Warszawskiej dla przyszłych studentów.

Gdy zamierzasz podjąć studia na polskiej uczelni
zapraszamy na intensywny czerwcowy kurs języka polskiego!
Termin kursów:
1.06.2012 - 30.06.2012

    6 lekcji dziennie
    5 dni w tygodniu
    razem 120 lekcji
    zajęcia z języka polskiego (60 godzin)
    matematyki (30 godzin)
    fizyki (30 godzin)

Kurs prowadzony przez lektora Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej - Martę Szpak
ZAPISY I KONTAKT
Pytania dotyczące kursów
Kontakt: Pani Zenoviya Shits zenia@cwm.pw.edu.pl
oja@oja.sjo.pw.edu.pl
www.oja.sjo.pw.edu.pl
W terminie: 12.03- 21.05.2012 r.

 


Fundacja SEMPER POLONIA

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI SEMPER POLONIA

Program opieki stypendialnej Fundacji SEMPER POLONIA - adresowany do młodzieży polskiego pochodzenia, studiującej w krajach swojego zamieszkania - jest zgodny z zapisami „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, zaakceptowanego w październiku 2007 r. na posiedzeniu Rady Ministrów RP.
Program stypendialny Fundacji SEMPER POLONIA realizowany jest od 1998 r. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi za granicą i jest finansowany ze środków Senatu RP oraz środków własnych Fundacji SEMPER POLONIA.
Celem powołanego w ramach Fundacji programu stypendialnego jest:
wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski;
wykorzystanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim rodowodzie i jej doświadczeń do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
budowanie propolskiego lobby w krajach stałego zamieszkania stypendystów.

§ I.
Warunki przyznawania stypendiów

1.Stypendia Fundacji SEMPER POLONIA są przyznawane młodzieży polskiego pochodzenia podejmującej studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie w krajach jej zamieszkania, z uwzględnieniem:
wyników w nauce;
aktywności społeczno-kulturalnej na rzecz środowiska polonijnego oraz współpracy z polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi;
kierunku studiów;
sytuacji materialnej stypendysty.
2.O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
posiadają narodowość polską lub mogą wykazać swoje polskie pochodzenie (potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną działającą w kraju zamieszkania wnioskodawcy);
ukończyły szkołę średnią z polskim językiem nauczania (chyba, że nie ma takiej szkoły w miejscu zamieszkania wnioskodawcy);
mieszkają poza granicami Polski od co najmniej 15 lat;
studiują w kraju swojego zamieszkania (poza granicami Polski);
studiują w szkołach wyższych wydających dyplomy uznawane przez ministerstwo edukacji danego państwa;
osiągają w nauce wyniki co najmniej dobre;
posługują się językiem polskim w stopniu dobrym;
aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego lub biorą udział w przedsięwzięciach promujących Polskę ;
nie posiadają stałego zatrudnienia;
nie otrzymują i nie ubiegają się o stypendium z innej polskiej organizacji społecznej lub instytucji rządowej;
nie ukończyły 24 roku życia w momencie składania pierwszego wniosku o przyznanie stypendium.
3.Studenci realizujący część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju m.in. w ramach programu Erasmus, zobowiązani są do poinformowania Fundacji SEMPER POLONIA o tym fakcie. Tym samym stypendium na okres wyjazdu zostaje zawieszone.
4.Dane osobowe zawarte przez studenta w aplikacji o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA są równoznaczne z wyrażeniem przez wnioskodawcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji programów edukacyjnych Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

§ II.
Tryb przyznawania stypendiów

1.Fundacja SEMPER POLONIA w terminie do 31 marca każdego roku informuje polskie placówki dyplomatyczno-konsularne o ewentualnych zmianach w warunkach i regulaminie przyznawania stypendiów studentom polskiego pochodzenia uczącym się w kraju zamieszkania.
2.Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne prowadzące nabór studentów do otrzymania stypendium Fundacji SEMPER POLONIA przyjmują od studentów komplet dokumentów w formie elektronicznej oraz potwierdzają i opiniują je zgodnie z niniejszym regulaminem.
3.Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA przedkładają w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej, właściwej dla kraju swojego zamieszkania, następujące dokumenty:
wniosek o przyznanie stypendium Fundacji1, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu;
zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające ukończenie przez kandydata danego roku studiów wraz z ocenami i średnią za ostatni semestr;
zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość otrzymywanego stypendium;
raport z działalności na rzecz środowiska polonijnego potwierdzony przez przedstawiciela organizacji polonijnej, w której student działa.
4.Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA na I rok studiów poza dokumentami wymienionymi w § II, pkt. 3, dodatkowo dołączają poświadczoną kopię świadectwa maturalnego wraz z wykazem ocen za ostatni rok nauki w szkole średniej.
5.Dokumenty, o których mowa w § II, pkt. 3 i 4 zostały przedłożone w formie elektronicznej(zeskanowane w PDF) i dołączone jako pliki do przesyłanego przez aplikanta wniosku stypendialnego.
6.W wyjątkowej sytuacji, gdy brak jest możliwości złożenia wniosku i załączników (lub samych załączników) w formie elektronicznej, ww. dokumenty mogą być przedłożone w formie papierowej, potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną właściwą dla miejsca zamieszkania stypendysty. Zgodę na odstępstwo od zasady składania dokumentów w formie elektronicznej musi wyrazić wspomniana placówka dyplomatyczno-konsularna.
7.Wszystkie dokumenty składane przez studentów polonijnych powinny zostać przekazane do Fundacji z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty przetłumaczone osobiście przez aplikantów muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem.

8.Ubieganie się o stypendium Fundacji SEMPER POLONIA nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem.
9.Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna, którą powołuje Zarząd Fundacji SEMPER POLONIA.
10.Fundacja zawiera ze stypendystami umowy stypendialne na okres jednego semestru (semestr jesienny – 3 miesiące, semestr wiosenny – 6 miesięcy).
11.Przedłużenie umowy na kolejny semestr studiów następuje po spełnieniu przez stypendystę warunków przewidzianych w § III, pkt. 1, 2, 3 niniejszego regulaminu oraz zależy od możliwości finansowych Fundacji.
12.Ogólną informację o zakończeniu procesu przyznania stypendiów na dany okres Zarząd Fundacji zamieszcza  na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA (www.semperpolonia.pl) oraz na portalu IUVENUM POLONIA (www.iuve.pl). Szczegółowe informacje dotyczące osób, którym przyznano stypendia otrzymują:
a)zainteresowani – po zalogowaniu się na swojej stronie w systemie stypendialnym,
b)polskie placówki dyplomatyczno-konsularne – w odniesieniu do osób ze swojego okręgu konsularnego.
13.Prezes Fundacji SEMPER POLONIA może podwyższyć wysokość miesięcznej stawki stypendialnej do 50% kwoty bazowej dla:
a) wyróżniających się liderów i najbardziej aktywnych członków Klubów Stypendystów SEMPER POLONIA na wniosek Prezesa Klubu lub placówki dyplomatyczno-konsularnej lub na podstawie oceny koordynatorów programów Fundacji SEMPER POLONIA,
b)stypendystów wyróżniających się w działaniach na rzecz Polonii na wniosek placówki dyplomatyczno-konsularnej

§III
Postanowienia końcowe

1.Terminy składania wniosków stypendialnych:
a)na semestr wiosenny:
wypełnienie i zarejestrowanie w systemie stypendialnym wniosku oraz dokumentów określonych w § II, pkt. 3 i 4.– w terminie do 1 marca;
potwierdzenie oryginałów zarejestrowanych dokumentów w placówce dyplomatyczno-konsularnej – w terminie do 15 marca;
b)na semestr jesienny:
wypełnienie i zarejestrowanie w systemie stypendialnym wniosku oraz dokumentów określonych w § II, pkt. 3 i 4.– w terminie do 1 sierpnia;
potwierdzenie oryginałów zarejestrowanych dokumentów w placówce dyplomatyczno-konsularnej – w terminie do 15 sierpnia;
2.W czasie pobierania stypendium stypendysta jest zobowiązany do:
uczęszczania na wszystkie zajęcia zaplanowane zgodnie z programem studiów;
terminowego zaliczenia egzaminów;
wykonywania uzgodnionych prac na rzecz Fundatora stypendium lub instytucji przez niego wskazanej;
doskonalenia znajomości języka polskiego oraz pogłębiania wiedzy o Polsce;
aktywnej współpracy z Klubami Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA oraz z portalem IUVENUM POLONIA;
aktywnego udziału w życiu lokalnego środowiska polonijnego;
wywiązywania się z postanowień regulaminu stypendialnego.
3.Stypendysta jest zobowiązany do ukończenia studiów w przepisowym terminie, złożenia i obrony pracy dyplomowej, a także przesłania do Fundacji za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej:
potwierdzonej kopii dyplomu;
sprawozdania dotyczącego napisanej i obronionej pracy dyplomowej.
4.W momencie przerwania studiów bądź przerwy w nauce (np. urlopu dziekańskiego) stypendysta jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Fundacji SEMPER POLONIA i Konsulatu/ Ambasady RP.
5.Stypendium może zostać cofnięte w sytuacji:
rezygnacji bądź przerwania przez stypendystę studiów;
nie spełnienia postanowień zawartych w § III, pkt. 1,2 niniejszego regulaminu;
przekazania przez stypendystę dokumentów zawierających nieprawdziwe dane i informacje;
nie dotrzymania terminu potwierdzenia udziału w szkoleniach, warsztatach lub praktykach zawodowych organizowanych przez Fundację SEMPER POLONIA;
braku współpracy z portalem IUVENUM POLONIA.
6.Stawki stypendialne ustala Zarząd Fundacji SEMPER POLONIA w oparciu o informacje przekazane przez polskie placówki dyplomatyczno-konsularne o wysokości stypendiów przyznawanych przez państwowe uniwersytety w krajach zamieszkania stypendystów. Wysokość stypendium jest uzależniona od liczby punktów, które student otrzyma w procesie oceny wniosku wg następujących kryteriów:
kraj zamieszkania;
stopień zaangażowania w działalność miejscowego środowiska polonijnego;
charakter, rodzaj i kierunek studiów;
wyniki w nauce (średnia ocen za ostatni semestr nauki);
poziom znajomości języka polskiego;
sytuacja materialna studenta;
sytuacja rodzinna studenta.
7.Wypłata stypendiów jest dokonywana, w ustalonych wcześniej terminach, przez polskie placówki dyplomatyczno-konsularne w kraju zamieszkania stypendysty lub w uzasadnionych wypadkach bezpośrednio na wskazane przez stypendystę konto bankowe.
8.W wypadku nie przyznania stypendium przedłożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
9.Zarząd Fundacji SEMPER POLONIA zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu po zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.
10.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Fundacja SEMPER POLONIA

 

Drodzy stypendyści,


Od stycznia 2012 r. Fundacja SEMPER POLONIA uruchamia Zintegrowany Elektroniczny System Stypendialny (ZESS), za pośrednictwem którego wszyscy studenci polskiego pochodzenia będą mogli składać wnioski stypendialne o przyznanie stypendium SEMPER POLONIA.
Wprowadzenie nowego systemu będzie miało na celu:
1)uproszczenie procedury dokumentacyjnej związanej z obsługą programu stypendialnego,
2)zapewnienie pełnej ochrony danych osobowych stypendystów,
3)zastosowanie punktowego systemu ocen, który pozwoli na lepszą weryfikację i transparentną ocenę studentów ubiegających się o stypendia SEMPER POLONIA oraz umożliwi Fundacji premiowanie najlepszych i najbardziej aktywnych.
Liczymy, że zmiana ta spotka się ze zrozumieniem młodzieży polskiej i polonijnej oraz że okażecie sobie wzajemną pomoc w dostępie do komputera, skanera i internetu, tak aby każdy zainteresowany możliwością otrzymania uzyskania stypendium Fundacji SEMPER POLONIA mógł z niego skorzystać. Liczymy też na konstruktywne uwagi co do wprowadzonego systemu i chętnie uwzględnimy propozycje lepszych rozwiązań.

Pamiętajcie, iż począwszy od stycznia 2012 r. jest to jedyna możliwa forma złożenia aplikacji o stypendium – wnioski w formie papierowej będą przyjmowane tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą placówki dyplomatyczno-konsularnej!

Prosimy o zapoznanie się z załączoną instrukcją, a wszystkim życzymy powodzenia w ubieganiu się o stypendia SEMPER POLONIA.
Serdecznie pozdrawiamy

Warszawa, grudzień 2011 r.           Fundacja SEMPER POLONIA

 

 

Instrukcja wypełnienia wniosku stypendialnego
w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym

1.
Zarejestruj się w systemie pod adresem www.stypendia.semperpolonia.pl. Pierwsza rejestracja polega na wpisaniu adresu e-mail, na który otrzymasz link aktywujący konto w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym (ZESS) oraz hasło pierwszego logowania.
2.
Po kliknięciu na otrzymany link zostanie uruchomiona strona główna ZESS, na której należy się zalogować – wpisz swój adres e-mail oraz hasło pierwszego logowania wysłane na wskazaną wcześniej skrzynkę pocztową (po pierwszym logowaniu możesz zmienić hasło).
3.
Wybierz okres stypendialny, którego ma dotyczyć składany wniosek i wybierz opcję „złóż wniosek”.
4.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy,
Jeżeli na liście uczelni oraz na liście kierunku studiów nie ma potrzebnych danych możesz je dodać - kliknij na znak „+” i wpisz dane.
Rok studiów wpisujesz za pomocą liczby arabskiej tzn. 1,2,3,4 itd.
Jeśli wypełniłeś pole dotyczące stypendium naukowego lub socjalnego, pamiętaj o dołączeniu pliku ze skanem zaświadczenia, które to potwierdza.
5.
Po wypełnieniu formularza dołącz pliki w formie skanów następujących dokumentów – wybierz „dodaj plik”:
a)raport z działalności na rzecz środowiska polonijnego potwierdzony przez przedstawiciela organizacji, w której student działa;
b)zaświadczenie z uczelni z ocenami i średnią ocen za ostatni ukończony semestr nauki;
c)zaświadczenie potwierdzające wysokość otrzymywanego stypendium z uczelni (jeśli je otrzymujesz).
6.

Po dodaniu wszystkich plików wybierz opcję „wydruk potwierdzenia” i wydrukuj go.
Pamiętaj, że zarejestrowanie, wypełnienie i finalne złożenie wniosku w formie elektronicznej jest możliwe do 1 marca (na semestr wiosenny) i do 1 sierpnia (na semestr jesienny)- w zależności, na który okres jest składany wniosek.

7.
Twój wniosek został automatycznie przekazany przez ZESS do Ambasady/Konsulatu Generalnego RP działającego w okręgu Twojego zamieszkania. W terminie do 15 marca lub do 15 sierpnia (w zależności, na który okres jest składany wniosek) zgłoś się z wydrukiem potwierdzenia oraz oryginałami dokumentów załączonych do formularza wniosku stypendialnego do właściwej placówki dyplomatyczno-konsularnej RP w celu potwierdzenia złożonych dokumentów. Studenci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy muszą dodatkowo przedstawić w placówce dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie.

Pamiętaj, że nie musisz czekać do ostatniej chwili aby zgłosić się do Ambasady lub Konsulatu Generalnego RP. Zrób to jak najszybciej i skontaktuj się z placówką. Zaoszczędzisz swój czas i ułatwisz pracę innym.

Bądź na bieżąco z programem stypendialnym – sprawdzaj informacje na portalu www.iuve.pl lub na stronach internetowych Fundacji SEMPER POLONIA www.semperpolonia.pl.
W przypadku pytań i ewentualnych problemów prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz – dguz@semperpolonia.pl.


ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa
tel.: 22 505 66 70, 22 331 73 90,
fax.: 22 619 05 38,

sekretariat@semperpolonia.pl

www.semperpolonia.pl; www.iuve.pl

       

REGULAMIN KONKURSU

       BYĆ POLAKIEM 2012


 I. Postanowienia ogólne

 
§ 1
Dla podtrzymania tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży
mieszkającej poza granicami Polski został ogłoszony konkurs „Być Polakiem”.

§ 2  
Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą, Fundacja „Świat na Tak”, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.

§ 3

Cele Konkursu:

1.  Uświadomienie i umacnianie  tożsamości narodowej
2.  Poznanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny
3.  Kultywowanie języka polskiego
4.  Określenie swojej roli jako Polaka w kraju zamieszkania
5.  Ukazanie bogactwa dwukulturowości


II. Warunki uczestnictwa


§ 4
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski.

§ 5
Prace konkursowe będą oceniane w czterech grupach wiekowych:

 •   8 –  12 lat
 •   13 – 15 lat
 •   16 – 19 lat
 •   19 – 25 lat (studenci)

§ 6
Tematy prac konkursowych: 
 

 •  Grupa wiekowa 8 – 12 lat  :  „Jak dziadek poznał babcię”
 •  Grupa wiekowa 13 – 15 lat :  „Jakie skarby kultury polskiej zabiorę w dorosłe życie i dlaczego?”
 •  Grupa wiekowa 16 – 19 lat:  „Polska oczyma moich przyjaciół w kraju zamieszkania”
 •  Grupa wiekowa 19 – 25 lat (studenci):  „Honor wczoraj i dziś”
 •  Grupa multimedialna (dla wszystkich grup wiekowych):   „Polska gola!”

§ 7
Formą prac konkursowych są:

 - prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list,
esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych
lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.
Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami;
 - multimedialne formy przekazu np. prezentacja, film, wywiad w polskiej wersji językowej lub
zawierające polskie tłumaczenie.

§ 8

1.  Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż
15 000 znaków (bez spacji)- ilość tekstu nie może przekraczać 4 stron formatu A4, pisanych
czcionką 12. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane
ręcznie, długość tekstu nie może przekraczać 4 stron formatu A4.

2.  Prace multimedialne nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te mogą być przesłane
w formatach .divx, .mov, .avi , .flv, .wmv, .mpeg, .asf.mp3.,mp4.

3.  Prezentacje multimedialne przesyłane mogą być w formacie .ppt, .pptx i nie mogą
przekraczać 20 slajdów.

§ 9
Sposób przesłania prac do Organizatora:

-  elektroniczny na adres  k.majak@swiatnatak.pl  z podaniem w temacie maila tytułu
Konkursu „Być Polakiem”;
-  na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD;  
-  w formie papierowej  
na adres sekretariatu Konkursu: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa
z dopiskiem konkurs „Być Polakiem”
-  każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej Fundacji www.swiatnatak.pl
 
§ 10
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2012 r. 

§ 11
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2012 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji.

§ 12
Podstawowym kryterium formalnym przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie
(wykonanie). Niezbędne jest podanie źródeł, z których się korzysta. Prace niesamodzielne nie będą
oceniane.

Kryteria oceny prac:

 •   zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
 •   walory edukacyjne;
 •   walory artystyczne;
 •   oryginalność pomysłów;


 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:

 •   zaangażowanie w przygotowanie pracy;
 •   kreatywność;
 •   poprawność językowa;


§ 13

Nagrody w Konkursie:

 •   10 dniowy pobyt edukacyjno - kulturalny w Polsce - lipiec 2012 r.
 •   nagrody rzeczowe
 •   dyplomy


III.  Postanowienia końcowe


§ 14
W przypadku publikacji prac konkursowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich skracania  
i redagowania.

§ 15
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany te zostaną umieszczone na
stronie internetowej Fundacji.

§ 16
 Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
Koordynator  Konkursu „Być Polakiem”  
Fundacja „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27 00-580 Warszawa
www.swiatnatak.pl
Krzysztof Majak - tel. +48 22 629 35 75, k.majak@swiatnatak.pl

 

 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2012/2013

Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo - Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego


na rok akademicki
2012/2013


Zawarte w niniejszym materiale informacje dotyczą osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) nie posiadających polskiego obywatelstwa i zezwolenia na osiedlenie się w Polsce - obywateli następujących państw: Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Węgier.
Dla polskich przedstawicielstw dyplomatyczno - konsularnych opracowanie niniejsze stanowi instrukcję procesu rekrutacji.
Koncepcja kształcenia jest realizacją zadań wymienionych w Rządowym Programie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą zaakceptowanym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 30 października 2007 roku.


I. FORMY I POZIOMY KSZTAŁCENIA

Ustala się następujące formy i poziomy kształcenia w uczelniach polskich, o które mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia:

1.    Studia pierwszego stopnia (zawodowe)

Studia zakończone uzyskaniem dyplomu licencjata lub inżyniera na kierunkach podanych, w zał. nr 1. Ze stypendium możliwe tylko studia w trybie stacjonarnym. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia można kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra, z wyjątkiem takich kierunków,
jak praca socjalna, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne.

2.    Jednolite studia magisterskie

Studia zakończone uzyskaniem dyplomu magistra w szkołach wyższych. Jednolite studia magisterskie prowadzone są wyłącznie na kierunkach:
    aktorstwo
    analityka medyczna
    farmacja
    kierunek lekarski
    kierunek lekarsko-dentystyczny
    konserwacja i restauracja dzieł sztuki
    prawo
    prawo kanoniczne
    psychologia
    realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
    weterynaria

Na kierunkach: grafika, malarstwo, rzeźba, teologia i reżyseria można odbywać studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

3.    Studia drugiego stopnia dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia -
     wyższych studiów zawodowych, legitymujących się dyplomem i tytułem licencjata
lub inżyniera. Kandydatów na studia drugiego stopnia zgłaszają:

uczelnie – absolwentów tej uczelni w danym roku akademickim

placówki dyplomatyczno-konsularne – absolwentów z lat poprzednich lub absolwentów uczelni w kraju zamieszkania kandydata


4.    Tzw. studia częściowe, czyli odbycie części studiów wyższych w Polsce przez jeden lub dwa semestry

Studia semestralne i dwusemestralne, przewidziane dla studentów przede wszystkim   filologii polskiej na uczelniach zagranicznych i innych zainteresowanych
– tylko stacjonarne.

5. Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) - trwające do czterech lat - stacjonarne                  i niestacjonarne.

6. Kształcenie podyplomowe:

•    staże habilitacyjne – stacjonarne  i niestacjonarne;
•    studia podyplomowe – czyli inna niż studia doktoranckie forma kształcenia przeznaczona dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych
- głównie absolwentów uczelni państwa obywatelstwa kandydata.
.
Polskie pochodzenie kandydata jest warunkiem koniecznym przyjęcia i rozpatrywania aplikacji na wszystkie formy kształcenia w Polsce. Posiadacze Karty Polaka nie muszą dokumentować polskiego pochodzenia.
Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów nie dłużej niż na okres programowego trwania danej formy studiów.
II. ZASADY I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W POLSCE WRAZ ZE STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.


REKRUTACJA

1.    Rekrutacja dotyczy kandydatów polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) nie posiadających obywatelstwa polskiego i zezwolenia na osiedlenie się w Polsce obywateli Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier - zamierzających kształcić się w Polsce na warunkach stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
     Rekrutacja prowadzona jest na studnia pierwszego stopnia z wyłączeniem     kierunków studiów, na których prowadzone są wyłącznie jednolite studia magisterskie (patrz pkt I.2.).
Każdy, kto ukończy studia pierwszego stopnia ma możliwość kontynuować kształcenie
na studiach drugiego stopnia. Stypendium na studia drugiego stopnia przyznawane
jest w drodze konkursu, corocznie w ostatnich dniach września. Kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki z postępowania kwalifikacyjnego mają zagwarantowane stypendium
na pierwszy i drugi stopień studiów (o ile podejmą studia drugiego stopnia).

Gdy w danym państwie zgłosi się zbyt mała liczba kandydatów, decyzja o wyjeździe podzespołu rekrutacyjnego będzie podejmowana przez Przewodniczącego Zespołu
do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce w porozumieniu z kierownictwem placówki konsularno - dyplomatycznej w danym państwie. W przypadku podjęcia decyzji o nie organizowaniu egzaminów, kandydaci będą rekrutowani przez cytowany powyżej Zespół  na podstawie dokumentów nadesłanych przez placówkę konsularno - dyplomatyczną.


2. Uprawnieni do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej są kandydaci spełniający następujące kryteria:

1)    udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość);
2)    nie posiadają zezwolenia na osiedlenie się w Polsce;
3)    znajomość języka polskiego w stopniu co najmniej dostatecznym;
4)    ukończony 17 rok życia przed rozpoczęciem kształcenia w Polsce tj. przed
1 października danego roku akademickiego, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się osoby, które nie ukończą 17 lat;
5)    legitymowanie się świadectwem ukończenia szkoły średniej (dojrzałości) uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania – dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie dawniej niż trzy lata;
6)    świadectwo z ostatniej klasy / semestru w szkole średniej – dla osób,
które w momencie ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce nie ukończyły jeszcze szkoły;
7)    na świadectwie maturalnym lub ostatnim świadectwie (z ostatniej klasy szkoły średniej) mają z przedmiotów kierunkowych ocenę co najmniej dobrą;
8)    były lub są uczniami szkół średnich z polskim językiem nauczania (w miejscowościach, w których takie szkoły istnieją lub najbliżej okolicy);
9)    odznaczają się dobrym stanem zdrowia, poświadczonym świadectwem wystawionym przez upoważnioną jednostkę służby zdrowia.
Osoby, o których mowa w pkt 3) obowiązane są przedstawić zgodę rodziców
lub prawnych opiekunów do podjęcia studiów w Polsce, poświadczoną przez KG RP.

3. Odpowiedzialność za kompletność dokumentów i ich zgodność z niniejszymi zasadami spoczywa na polskich placówkach dyplomatyczno - konsularnych w krajach objętych zakresem instrukcji. Szczególne znaczenie ma sprawdzenie polskiego pochodzenia kandydatów.

4.  Do postępowania kwalifikacyjnego nie dopuszcza się kandydatów, którzy :

 •     legitymują się polskim świadectwem dojrzałości
 •     byli lub są studentami w państwach zamieszkania lub innym państwie
 •     byli lub są studentami uczelni w Polsce
 •     odbyli roczny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce
 •     uzyskali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce


5.    Wykaz kierunków studiów, na jakie przewiduje się rekrutację zawiera zał. nr 1. Preferowanymi kierunkami studiów są: filologia polska, kierunki techniczne, rolnicze, ekonomiczne, ścisłe.
      Na kierunki: prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna rekrutacja
jest ograniczona i dotyczyć będzie osób, które uzyskają najlepsze wyniki w czasie postępowania kwalifikacyjnego. Na niektóre kierunki uniwersyteckie np. stosunki międzynarodowe uczelnie mogą przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne.
Na kierunki sportowe w akademiach wychowania fizycznego obowiązuje egzamin sprawnościowy.
W niektórych szkołach  wyższych (np. na kierunki ekonomiczne i stosunki międzynarodowe) obowiązuje znajomość języków obcych.
Na studia architektoniczne, konserwację zabytków, uczelnie podejmują decyzję                o przyjęciu po sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji.

6.    Od 1 października 2006 r. dysponentem stypendiów na uczelniach medycznych
i artystycznych są odpowiednio minister właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

   
1)    Minister właściwy do spraw zdrowia przewiduje przyjęcia na następujące kierunki:
    lekarski
    lekarsko - dentystyczny
    farmaceutyczny
    pielęgniarstwa i fizjoterapii
Podstawą kwalifikacji na studia medyczne osób polskiego pochodzenia, będzie wyłącznie wynik uzyskany z egzaminów testowych i rozmowy kwalifikacyjnej niezależnie od kraju zamieszkania.
Na kierunki: lekarski, lekarsko - dentystyczny i farmaceutyczny kierowane będą
te osoby, które oprócz pozytywnego wyniku kwalifikacji w miejscu zamieszkania
zdadzą egzamin testowy przeprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia w lipcu br. lub w lipcu 2013 r. (dla osób uczestniczących w kursie przygotowawczym)
w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie Łódzkim.


2)    Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przewiduje przyjmowanie na wszystkie kierunki artystyczne z zastrzeżeniem,
że ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmą władze uczelni artystycznych na podstawie zdanego egzaminu talentowego z zakresu obowiązującego na dany kierunek studiów. Kandydaci na kierunek: aktorstwo muszą posiadać doskonałą znajomość języka polskiego już w momencie zdawania egzaminu wstępnego. Wymagane jest, aby kandydaci skontaktowali się wcześniej z wybraną przez siebie uczelnią między innymi w celu ustalenia terminu egzaminów wstępnych.
Kandydaci na studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na kierunki realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia oraz reżyseria mają obowiązek przystąpienia do egzaminów wstępnych razem z obywatelami polskimi.

Tryb zgłaszania się na kształcenie w Polsce na warunkach stypendialnych.

1.    Zainteresowani i uprawnieni kandydaci zgłaszają swój akces kształcenia się w Polsce       w polskim przedstawicielstwie dyplomatyczno - konsularnym właściwym dla miejsca zamieszkania. Zgłoszenia składane inną drogą nie będą rozpatrywane jako aplikacje          o stypendium rządowe.

2.    Termin składania dokumentów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie upływa
z dniem 20 kwietnia 2012 r., w Gruzji, Kazachstanie, Turkmenistanie, Rosji
i Uzbekistanie – 18 maja 2012 r.

3.    Pracownicy placówek dyplomatyczno - konsularnych dokonują wstępnej weryfikacji dokumentów (kompletność, prawidłowość formalna, zgodność z niniejszymi zasadami)      i niezwłocznie przekazują do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej listę kandydatów z informacją o tym, na jaki kierunek studiów (zgodnie z zał. nr 1) kandydat ubiega się.  Na listach nazwiska kandydatów powinny mieć brzmienie takie jak w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość kandydata. Tryb postępowania kwalifikacyjnego zawarty jest w załączniku nr 3.

4.    Wstępnej kwalifikacji na studia w Polsce dokonują powołane przez Przewodniczącego Zespołu podzespoły na podstawie sprawdzianu testowego i rozmowy kwalifikacyjnej. Terminy i miejsca pracy podzespołów – będą ustalone w porozumieniu z placówkami dyplomatyczno – konsularnymi, które są odpowiedzialne za zapewnienie warunków organizacyjnych egzaminu, jeśli odbywa się on na terenie ich działania.

5.    Propozycje Zespołu zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego/ministrowie właściwi do spraw: zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Odwołanie od wyników kwalifikacji przysługuje jedynie osobom,które przeszły wszystkie etapy kwalifikacji, tj. sprawdziany testowe i rozmowę kwalifikacyjną. Odwołania składane są wyłącznie w KG RP.
Osoby nie zakwalifikowane na studia ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na innych warunkach finansowych
tj. zasadach odpłatności lub na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych (tzw. bez świadczeń) o ile posiadają odpowiednie środki finansowe na utrzymanie w Polsce (zakwaterowanie i wyżywienie, pomoce naukowe itp.) lub dodatkowo na pokrycie kosztów nauki w przypadku osób zakwalifikowanych na odpłatności. Osoby, które podjęły nieodpłatne studia w Polsce mogą po ukończeniu drugiego roku uzyskać stypendium
na dokończenie studiów w Polsce.
Odwołania przekazywane są poprzez polskie placówki dyplomatyczno – konsularne do:
•    BUWiWM – w przypadku stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
•    Ministerstwa Zdrowia – w przypadku stypendiów ministra właściwego
do spraw zdrowia.
•    Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w przypadku stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  


6.    Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów podejmują uczelnie.

7.    Podzespół przeprowadzający wstępną kwalifikację może zalecić poprzedzenie studiów wyższych w Polsce odbyciem miesięcznej sesji orientacyjnej lub kursu przygotowawczego (9 miesięcy).

8.    Wszelkie informacje dotyczące zakwalifikowania na studia w Polsce przekazuje się
za pośrednictwem polskich placówek dyplomatyczno - konsularnych.

Wymagane dokumenty


1.    Kandydaci wypełniają w dwóch egzemplarzach kwestionariusz kandydata na kształcenie
w Polsce. Wypełniony kwestionariusz, wraz z załącznikami, składają w placówce konsularnej.

2.    Do kwestionariusza kandydaci dołączają dokumenty wymienione na jego ostatniej stronie. Kandydaci - uczniowie ostatniej klasy szkoły średniej składają zaświadczenie ze szkoły
z ocenami ostatniej kwalifikacji. Kopię świadectwa dojrzałości dołączają po zdanym egzaminie maturalnym.

3.    Świadectwo maturalne powinno zawierać klauzulę stwierdzającą prawo kandydata do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.
W przypadku braku takiej klauzuli należy dołączyć zaświadczenie wystawione
przez odpowiednie władze oświatowe kraju jego wydania lub przez polskie przedstawicielstwo konsularno - dyplomatyczne.

4.    Kopie dokumentów powinny zawierać klauzulę polskiego przedstawiciela dyplomatyczno-konsularnego potwierdzającą zgodność z oryginałem.

5.    Osoby zakwalifikowane na studia przyjeżdżają do Polski z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej (dojrzałości). Świadectwo powinno być zalegalizowane
lub opatrzone apostille przez uprawnioną do tego instytucję w kraju wydania.


6.    W przypadku niezakwalifikowania się kandydata na studia dokumenty i próbki prac
nie są zwracane.

Zakres merytoryczny wstępnej kwalifikacji na studia ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.


1.    Kandydaci, których dokumenty zostaną przyjęte w polskiej placówce dyplomatyczno – konsularnej, będą poddani postępowaniu kwalifikacyjnemu przez podzespół, powołany      i delegowany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Postępowanie składa się z następujących  części:

•    język polski - test podstawowy, warunkujący przystąpienie do dalszej części egzaminu przewidziany dla kandydatów, którzy nie uczęszczali do polskiej szkoły; jego wynik
nie jest wliczany do ogólnej punktacji z postępowania kwalifikacyjnego;
•    pisemny sprawdzian testowy z dwóch przedmiotów kierunkowych;
•    rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem;

Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego otrzymują stypendium na filologię polską.
Laureat wybierający inny kierunek niż filologię polską zostaje zwolniony
z testu podstawowego i humanistycznego, przy czym z tego drugiego otrzymuje 80 punktów na 100 możliwych.
Finalista olimpiady zostaje zwolniony z pierwszego testu z języka polskiego.
Jeżeli jest to test humanistyczny otrzymuje z niego 80 punktów na 100 możliwych.

2. Wykaz kierunków, na które przewidziana jest rekrutacja na rok akademicki 2011/2012
oraz przedmioty, z jakich przeprowadzone będą sprawdziany testowe zawiera zał. nr 1 i 2
do niniejszego dokumentu.

3. Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego jest określony w załączniku nr 3.
 

III ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO, TRZECIEGO (DOKTORANCKIE) STOPNIA, SEMESTRALNE I PODYPLOMOWE


Zgłoszenia na studia drugiego stopnia absolwentów z lat ubiegłych lub absolwentów uczelni w kraju zamieszkania kandydata; doktoraty, habilitacje oraz inne kształcenie podyplomowe
tj. np. staże naukowe i artystyczne, są rozpatrywane w podanym poniżej trybie:

1.    Komplety dokumentów aplikacyjnych, w tym precyzyjnie określoną problematykę stażu, tematykę doktoratu lub habilitacji wraz z opiniami naukowymi i ewentualnie spisem publikacji własnych kandydata, należy składać w polskich placówkach dyplomatyczno - konsularnych.

2.    Kandydaci na studia doktoranckie są zobowiązani dołączyć opinie z dotychczasowego miejsca pracy, świadczące o posiadaniu predyspozycji do pracy naukowej                           i o podejmowanych działaniach o charakterze badawczym.

3.    Studia doktoranckie i staże habilitacyjne mogą być odbywane w trybie stacjonarnym          i zaocznym (niestacjonarnym).

4.    Warunkiem rozpatrywania wniosków przez Zespół do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną wstępnej zgody uczelni
na odbycie w niej danej formy kształcenia (nie dotyczy studiów drugiego stopnia).

5.    Termin zgłaszania kandydatur na studia drugiego stopnia i na pozostałe formy upływa
27 lipca 2012 r.


Opracowano w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej